Archief

Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim zijn vanaf de start van hun opleiding lid van een heterogeen netwerk: de brede leergemeenschap. Deze heterogene leergemeenschap bestaat uit studenten van alle lerarenopleidingen. De leergemeenschap is verbonden aan een Opleidingsschool. We gaan uit van verschillen, is...