Archief

Terugdringen van het lerarentekort is niet alleen urgent in de onderwijssector techniek. Het project Terugdringen Tekort Techniekdocenten is een unieke landelijke samenwerking van de 5 lerarenopleidingen technische beroepen, die zijn verenigd in het Expertise Centrum Professionalisering Beroepsonderwijs (ECPB). Er wordt gewerkt aan creatieve en ongebruikelijke...