Archief

De werkgroep Professionalisering lerarenopleiders heeft in het kader van het Bestuursakkoord over flexibilisering van de lerarenopleidingen een inventarisatie-onderzoek en behoeftepeiling gedaan in 2021/2022 naar de inhoud en vorm van de professionalisering van lerarenopleiders om te kunnen werken met flexibele leerroutes. Op basis van de bevindingen is...

Het doel van EVC- en vrijstellingenbeleid is dat studenten altijd kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit en uitwisselbaarheid van eerder verworven competenties (EVC) en/of vrijstellingen. Om dit te bereiken stemmen we af met de hogescholen om onnodige verschillen te verkleinen, zodat het geadviseerde opleidingstraject bij elke...

In het kader van het ‘Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen’ zijn verschillende werkgroepen opgestart. Eén werkgroep richt zich op het werken met leeruitkomsten. In deze workshop worden twee producten van de werkgroep gepresenteerd en toegelicht. De eerste is de ‘Handreiking werken met leeruitkomsten’ met daarin opgenomen het op...