Archief

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ziet het als een van haar belangrijke taken om de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Daarvoor zijn (gezamenlijke) inspanningen nodig van onderzoekers en onderwijsprofessionals. Met name het toegankelijk maken van kennis door onderzoekers en het benutten van kennis...