Archief

Deze systematische literatuurreview onderzocht hoe gespreid leiderschap, in wisselwerking met contextuele, relationele en individuele condities op micro-, meso- en macroniveau, duurzaamheid van onderwijsinnovaties binnen het primaire proces in het basis- en voortgezet onderwijs beïnvloedt. Een systematisch zoek- en selectieproces leidde tot 43 wetenschappelijke en 31...