Archief

De werkgroep Professionalisering lerarenopleiders heeft in het kader van het Bestuursakkoord over flexibilisering van de lerarenopleidingen een inventarisatie-onderzoek en behoeftepeiling gedaan in 2021/2022 naar de inhoud en vorm van de professionalisering van lerarenopleiders om te kunnen werken met flexibele leerroutes. Op basis van de bevindingen is...