Archief

In de pedagogische kring maken we tijd voor reflectie, intervisie en bezinning op het eigen handelen als pedagogische professional door samen te vertragen rondom pedagogische thema’s. In ons werk als lerarenopleider is sprake van gelaagdheid van opleiders via studenten naar leerlingen. Om deze gelaagdheid te kunnen...