Archief

Pabo HvA en UPvA werken binnen Samen Opleiden in Amsterdam samen in twaalf Opleidingsscholen in de grootstedelijke context van Amsterdam. We werken als netwerk met een compacte overlegstructuur. Spil hierin zijn ‘Overleggen Samen Opleiden in Amsterdam’ waarin beleidsvoorbereidende en praktisch uitvoerende zaken aan de orde...