Archief

Leraren(opleiders), schoolleiders, ondersteuners, … maken (schooloverschrijdend) deel uit van structureel georganiseerde vakwerkgroepen, themawerkgroepen, interdisciplinaire netwerken. Er wordt hard gewerkt in deze teams. Toch zijn er onder andere verzuchtingen dat het te veel een ‘praatbarak’ is, de inhoudelijk output beperkt blijft of de bijdrage van deelnemers...