Archief

Deze bijdrage bespreekt professionele ontwikkeling van leraren in Vlaamse secundaire scholen door deelname aan vakgroepen als professionele leergemeenschappen (PLG’s). De bijdrage begint met een beknopt overzicht van relevante literatuur omtrent professionele ontwikkeling van leraren. Vervolgens worden vakgroepen als PLG’s onder de loep genomen. Op basis...