Archief

In deze workshop bespreken we beknopt de ontwikkelingen van het Zelfevaluatiekader Samen Opleiden (ZEK) tegen het licht van het Landelijk Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie en werkwijze peerreview (hier afgekort als LKK, Ontwikkelteam Kwaliteitskader, 2021) en gaan daarbij in op enkele werkwijzen. Allereerst delen we vanuit...