Keynotes

Geen banen op een dode planeet: Voor welke toekomst leiden we op? – Arjen Wals

 

Vragen rondom klimaat, gezondheid, biodiversiteit, vergiftiging van bodem, water en lucht, maar ook rondom verdeling, rechtvaardigheid en circulariteit, komen steeds meer centraal te staan in allerlei sectoren, beleidskringen, bedrijven en leefgemeenschappen, zowel hier in Nederland als elders in de wereld. De vraag is of ons onderwijs voldoende doet met deze vragen maar ook met de verwarring en het gevoel van onvermogen die ze veelal oproepen in de samenleving. Ontwikkelt het huidige onderwijs wel het vermogen dat leerlingen nodig hebben om ook straks nog een goed leven te kunnen leiden binnen de ecologische grenzen die de aarde ons stelt?  Hoe creëren we een school en een schoolomgeving waarin duurzaamheid maar ook het daaraan gerelateerd gezondheid en mondiaal burgerschap, vanzelfsprekend zijn?

 

In deze bijdrage behandel ik de drie, door Gert Biesta onderscheiden, taken van onderwijs – socialisatie, kwalificatie en subjectificatie – vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Ik ga in op de didactische uitgangspunten, pedagogische ruimte en de ‘whole school approach’ die van belang zijn bij het opleiden van leerlingen die niet alleen beter zullen voorbereid op de toekomst die eraan komt maar hen ook beter in staat stelt die toekomst mede vorm te geven.

Arjen Wals

Arjen Wals is hoogleraar Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability aan de Wageningen Universiteit in Nederland. Hij bekleedt ook de UNESCO-leerstoel voor sociaal leren en duurzame ontwikkeling. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op het ontwerpen van leerprocessen en leerruimtes die mensen in staat stellen zinvolle duurzaamheid bij te dragen. Een centrale vraag in zijn werk is: hoe kan ik omstandigheden creëren die (nieuwe) vormen van leren ondersteunen die ten volle profiteren van de diversiteit, creativiteit en vindingrijkheid die overal om ons heen aanwezig is, maar tot nu toe grotendeels onbenut blijven in onze zoektocht naar een wereld die is duurzamer dan degene die momenteel in het vooruitzicht is?

Een korte inleiding tot zijn aandachts- en interessegebied is te vinden op youtube.

Onderwijs ToekomstEN – Maya van Leemput

 

In deze keynote zal Maya van Leemput het hebben over de onmogelijkheid om de toekomst te voorspellen en hoe daarmee om te gaan in toekomstonderzoek. Zes pilaren van toekomstonderzoek zullen worden behandeld: mapping, anticiperen, timen, verdiepen, alternatieven creëren en transformeren.

Maya van Leemput

Maya van Leemput is een professionele futurist die onderzoek en consultancy combineert met een co-creatieve multimediapraktijk. Zij is Lector Senior Researcher in Futures Research aan de Erasmus Hogeschool Brussel.

Maya voltooide haar Ph.D. onderzoek aan de Universiteit van Westminster in 02001, met een proefschrift over ‘Visions of the Future on Television’. Tijdens haar doctorale studies doceerde ze ‘Methods for Social Sciences’ aan de University of Westminster en de City University en werkte ze bij de BBC’s Tomorrow’s World voor participerende observatie. Post-doctoraal onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel met een Prosepective Research-beurs van Innoviris volgde.