Lunchsessies

Maandag 8 maart 2021

Lunchsessie 1: 12.20-12.40 uur

BRLO live Q&A: registratie

Zicht op registratie: stel je nieuwsgierige vragen aan Velon beoordelaars

 

Waarom zou je jezelf laten registeren als lerarenopleider? Dit pauzemoment kun je gebruiken om deel te nemen aan de Q&A! Stel je nieuwsgierige vragen aan Velon beoordelaars. Zij hebben de ervaring en weten het antwoord op jouw vragen.

 

Weet je waarom Velon zich hard maakt voor de registratie van lerarenopleiders?

Je bent lerarenopleider. Een bijzonder beroep! Want leraar van de leraar word je niet zomaar. Ga maar na: je bekwaamt je eerst in het leraarsvak. Vervolgens verwerf je kennis en vaardigheden waarmee je (aanstaande) leraren kunt opleiden, begeleiden en inspireren.

 

Deze specifieke beroepsbekwaamheid mag en moet gezien worden. En daar kun jij voor zorgen.

 

Door jezelf te registreren in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) positioneer je jezelf als een lerarenopleider die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt. Het is belangrijk om dit te doen. Voor jezelf én voor al je collega’s.

 

In dialoog met instituten en opleidingsscholen leveren we als beroepsgroep immers een onmisbare bijdrage aan goed, toekomstgericht onderwijs.

 

BRLO staat voor gewaarborgde professionele ontwikkeling en kwaliteit! Niet voor niets laten steeds meer collega’s zich registreren…

 

Enthousiast? Dan verwijzen we je naar de website www.velon.nl of naar deze Q&A. Je bent van harte welkom!

 

Waarom beroepsregistratie? – Velon

BRLO live Q&A: prolongatie

Zicht op prolongatie: stel je nieuwsgierige vragen aan Velon begeleiders

 

Je hebt je enkele jaren geleden laten registreren in het Velon beroepsregister BRLO. Je wenst graag geregistreerd te blijven. Hoe her-registreer, oftewel: hoe prolongeer je? Pak deze kans om je vragen over het prolongeren te stellen aan Velon begeleiders!

 

De weg naar prolongatie verloopt anders dan je registratie. Je levert een professionele biografie aan en je presenteert jezelf daarmee aan drie andere lerarenopleiders die tegelijk met jou prolongeren. Ook een Velon beoordelaar neemt deel aan het gesprek. Als groep ga je het gesprek aan over hoe je je in de afgelopen vier jaar hebt ontwikkeld in het beroep.

 

Zo toon je aan dat je je gericht hebt geprofessionaliseerd. Dit blijkt uit de professionele biografie die je gedeeld hebt met de drie andere lerarenopleiders. Zij zijn tevens je peerassessoren. Een ervaren Velon-registratiebeoordelaar is procesbegeleider. Zijn eindoordeel vormt hij op basis van de beoordelingen van de peerassessoren…

 

Nog vragen? Dat lijkt me logisch. We verwijzen je naar de website van www.velon.nl of naar deze Q&A. Je bent van harte welkom!

Serious game: de code kraken

Spelenderwijs kennismaken. Kraak de code samen met zes andere bezoekers!

 

De kracht van spelen. Deze korte online serious game daagt de deelnemers op een speelse manier uit om goed en strategisch samen te werken, effectief te communiceren én elkaar te vertrouwen. Leuk voor in de pauze van het congres, om andere deelnemers te leren kennen, maar vooral ter inspiratie dat leren online ook leuk én impactvol kan zijn! De gamemaster (of docent) zal dit proces observeren en het team hierop laten reflecteren, waarna de begeleider handvatten zal aanreiken. De serious game wordt ingezet om scholieren en professionals bewust te maken van hun eigen voorkeursstijlen, talenten, krachten en valkuilen in groepsdynamische processen. Bewustwording is de eerste stap voor ontwikkelen en veranderen.

 

Over JGM serious eXperiences. Tijdens het online Velon Congres kan je het spel ‘de code kraken’ ervaren. De serious game wordt begeleid door JGM serious eXperiences. Eigenaar Jeffrey Meijer ontdekte in 2015, samen met zijn team, dat je gedrag kan analyseren in escaperooms, zij maakten dit theoretisch waardoor er nu na het spelen van de escaperoom een rapportage uit de printer rolt gebaseerd op 48 variabelen op de vaardigheden samenwerken, communiceren en leiderschap. In 2020 ontwikkelden zij ook online serious games en programma’s over thema’s zoals veerkracht, mindset, pesten en persoonlijk leiderschap. Naast de impact van de serious games en programma’s wordt er ook veel onderzoek gedaan naar succes- en faal factoren van teams. Wist je bijvoorbeeld dat teams die hun successen vieren ook daadwerkelijk succesvoller zijn?

 

Wil je het spel ervaren of meer informatie over serious gaming als educatief online instrument? Doe mee!

 

Max. 7 deelnemers per ronde (wie het eerst komt, het eerst maalt; vooraf aanmelden niet mogelijk)

Sponsorsessie: Communiceren is docentenwerk

Communiceren is docentenwerk

Gesponsorde sessie door Uitgeverij Coutinho – René van Kralingen

De presentatie ‘Communiceren is docentenwerk’ richt zich op de communicatie van de leraar-in-opleiding. De gelijknamige publicatie komt voort uit de behoefte van studenten van de lerarenopleiding om in allerlei situaties geholpen te worden om beter te communiceren op de stageschool. Een goed communicerende leraar maakt immers het verschil. Uit onderzoek blijkt dat pubers in het voortgezet onderwijs beter gaan presteren als ze een goede relatie hebben met hun docent (Roorda, 2012). Het gaat daarbij over communicatie in de klas, over kennismakingsgesprekken met leerlingen, gesprekken met complexe groepen, gesprekken met ouders en collegiale gesprekken. De rol van de coach komt aan de orde. Een rol die steeds vaker deel uitmaakt van het onderwijsconcept op scholen. De presentatie neemt leraren-in-opleiding mee in hoe je in gesprek met klassen blijft die divers en heterogeen zijn. Goed pedagogisch handelen vraagt om vertrouwen in het ontwikkelingsperspectief van de leerling (Veldman, 2017). Tenslotte gaat deze presentatie in op de gesprekken die een leraar voert met zichzelf. Vervelende ervaringen, perfectionisme of cirkelredeneringen ten goede keren kan door de inzet van mentale technieken en het afpellen van persoonlijke lagen.

Allemaal settingen waarin je als beginnend leraar niet direct helder hebt hoe je kunt reageren. De presentatie levert een overzicht op van settingen die ook altijd een complexiteit uitdrukken. Complexiteit vraagt om aanwijzingen. Welke gespreksinterventies mogelijk zijn in bepaalde situaties, wordt in de bijbehorende onderdelen van deze presentatie uiteengezet.

Dat communiceren niet vanzelfsprekend wordt geleerd, laat de opleidingspraktijk zien. Beter communiceren kun je echter leren. Dit leerproces is, net als ieder ander leerproces, een iteratief proces. Iteratief wil zeggen dat elk gedrag het gevolg is van datzelfde soort gedrag op een eerder moment (Veenker, Steenbeek, Van Dijk & Van Geert, 2017). Leren communiceren is kortom een leerproces. Een leerproces dat bestaat uit een eindeloze aaneenschakeling van communicatieve situaties waarin geleerd wordt om beter (of slechter) te communiceren. Het in je vingers hebben is de populaire vertaling van gesitueerde kennis die in de betreffende situatie als vanzelf uit de vingers komt rollen. Gesitueerde kennis kan dan ook alleen maar aangeleerd zijn in diezelfde praktijk, maar het helpt wel je bewust te worden van dit werkveld en de achterliggende theorie, zoals beschreven in de publicatie (Roth & Jornet, 2013).

In deze presentatie voor het Veloncongres zal lerarenopleider René van Kralingen aan de hand van eigen illustraties het onderwerp op hoofdlijnen bespreken met de collega opleiders. Er is gelegen tot eigen inbreng en collegiale uitwisseling rondom de leerlijn communicatie.

 

René van Kralingen is opleider en schrijver bij Onderwijskbureau Van Kralingen. Hij geeft cursussen aan klassenvertegenwoordigers, onderwijsassistenten, instructeurs, docenten, beoordelaars, toetsexperts, teamleiders en onderwijsteams.

 

Roorda, D.L. (2012). Teacher-Child Relationships and Interaction Processes: Effects on Students’ Learning Behaviors and Reciprocal Influences Between Teacher and Child. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
Roth, W. & Jornet, A. (2013). Situated Cognition. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 4(5), 463-478.
Veenker, H., Steenbeek, H., Dijk, M. van & Geert, P. van (2017). Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool: Een dynamische visie op leren en onderwijzen. Bussum: Coutinho.
Veldman, I. (2017). Stay or leave? Veteran teachers’ relationships with students and job satisfaction. Proefschrift Universiteit Leiden. Leiden: Universiteit Leiden.

 

Lunchsessie 2: 12.45-13.05 uur

Velon ledenraad live Q&A

Samen zijn we Velon! Word daarom lid van de Velon Ledenraad en praat mee.

  • Heb jij een visie op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders?
  • Ben je betrokken bij het opleiden en professionaliseren van leraren?
  • Wil jij een bijdrage leveren aan onze beroepsvereniging?

Dan zijn we op zoek naar jou! De ledenraad van Velon bestaat uit 15 leden. Van instituutsopleiders tot schoolleiders. Velon is breed vertegenwoordigd. Zij vormen het klankbord van het bestuur over het beleid van de vereniging. De leden praten actief en constructief mee; samen zijn we immers Velon.

 

Tijdens dit Velon Congres is het mogelijk om kennis te maken met enkele leden. Stel je vragen en wie weet… stel je je verkiesbaar voor een plek in de Ledenraad. We zijn namelijk op zoek naar jou!

 

“Ik ben erg enthousiast over de bevlogen houding van de Ledenraadsleden en merk dat ik geïnspireerd en energiek uit de overleggen kom.” – Inge

 

“In gesprek met elkaar en met het bestuur geven we als Ledenraad namens de leden vorm aan het beleid van Velon.” – Peter

Serious game: de code kraken

Spelenderwijs kennismaken. Kraak de code samen met zes andere bezoekers!

 

De kracht van spelen. Deze korte online serious game daagt de deelnemers op een speelse manier uit om goed en strategisch samen te werken, effectief te communiceren én elkaar te vertrouwen. Leuk voor in de pauze van het congres, om andere deelnemers te leren kennen, maar vooral ter inspiratie dat leren online ook leuk én impactvol kan zijn! De gamemaster (of docent) zal dit proces observeren en het team hierop laten reflecteren, waarna de begeleider handvatten zal aanreiken. De serious game wordt ingezet om scholieren en professionals bewust te maken van hun eigen voorkeursstijlen, talenten, krachten en valkuilen in groepsdynamische processen. Bewustwording is de eerste stap voor ontwikkelen en veranderen.

 

Over JGM serious eXperiences. Tijdens het online Velon Congres kan je het spel ‘de code kraken’ ervaren. De serious game wordt begeleid door JGM serious eXperiences. Eigenaar Jeffrey Meijer ontdekte in 2015, samen met zijn team, dat je gedrag kan analyseren in escaperooms, zij maakten dit theoretisch waardoor er nu na het spelen van de escaperoom een rapportage uit de printer rolt gebaseerd op 48 variabelen op de vaardigheden samenwerken, communiceren en leiderschap. In 2020 ontwikkelden zij ook online serious games en programma’s over thema’s zoals veerkracht, mindset, pesten en persoonlijk leiderschap. Naast de impact van de serious games en programma’s wordt er ook veel onderzoek gedaan naar succes- en faal factoren van teams. Wist je bijvoorbeeld dat teams die hun successen vieren ook daadwerkelijk succesvoller zijn?

 

Wil je het spel ervaren of meer informatie over serious gaming als educatief online instrument? Meld je dan snel aan!

 

Max. 7 deelnemers per ronde (wie het eerst komt, het eerst maalt; vooraf aanmelden niet mogelijk)

Sponsorsessie: Programmatisch toetsen en feedback; nu ook voor opleidingen voor lerarenopleiders

Programmatisch toetsen en feedback; nu ook voor opleidingen voor lerarenopleiders

Gesponsorde sessie door Scorion – Robert Smeenk

 

Misschien wel één van de meest ingrijpende innovaties in het onderwijs voor de komende jaren. De integratie van leren en toetsen. En dat door op een programmatische manier, vast te leggen wat er in het onderwijs- en leerproces zelf gebeurd. Dus niet alleen de eindcijfers opslaan, maar permanent de leeruitkomsten, feedback en andere waardvolle opleidingsinformatie als het ware ‘opnemen’, zonder dat je er ‘last van hebt’. Met slimme en veilige apps is dit nu volledig digitaal mogelijk zonder dat de privacy in het geding is.

Een aantal hogescholen werken al met een programmatisch curriculum. Meestal bij de medische opleidingen. De afgelopen jaren zien we toenemende belangstelling bij andere opleidingen waarbij de praktijk en feedback een belangrijke plaats in neemt. De opleidingen MOVEL, PABO zijn koplopers in de opleidingen voor lerarenopleiders.

Scorion is een platform dat speciaal voor modern, persoonlijk en flexibel onderwijs in ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot de meer groepsgerichte traditionele leersystemen en portfolio’s. De organisatie achter het Scorion platform, dat over de hele wereld inmiddels gebruikt wordt, is een Nederlands bedrijf Parantion uit Deventer. In Scorion kan iedere student of lerende professional in haar eigen tempo de opdrachten evalueren of laten beoordelen. Dat maakt Scorion ook zeer geschikt voor het leren op de werkplek.

 

Robert Smeenk (1982) studeerde na de middelbare school een jaar bedrijfskunde aan de Hogeschool Windesheim. Hij is vervolgens onderwijskunde gaan studeren aan de Rijks Universiteit Groningen. Robert studeerde af op het 4CID model, dat zich richt op het ‘hele taak’ leren in plaats van het traditionele deeltaken leren.
Na zijn studie ging hij, na een korte periode op een hogeschool als curriculumontwikkelaar en onderwijskundige gewerkt te hebben, aan de slag bij Parantion. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot expert op het gebied van e-portfolio’s binnen het programmatisch toetsen in het hoger onderwijs. Hij is vanuit zijn organisatie verantwoordelijk geweest voor een aantal succesvolle vernieuwende onderwijs programma’s bij de belangrijkste medische opleidingen in ons land.
Programmatische feedback, niveaus van supervisie en dit gestructureerd en succesvol toepassen in een curriculum is voor Robert dagelijkse kost.
Naast onderwijskundige is hij ook vader van vier dochters, waaronder een tweeling die onlangs op de wereld zijn gezet. Zijn kwaliteiten op het gebied van onderwijslogistiek komen dus goed van pas.

Twitter: @r_smeenk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/robertsmeenk/

Dinsdag 9 maart 2021

Lunchsessie 3: 12.20-12.40 uur

BRLO live Q&A: registratie

Zicht op registratie: stel je nieuwsgierige vragen aan Velon beoordelaars

 

Waarom zou je jezelf laten registeren als lerarenopleider? Dit pauzemoment kun je gebruiken om deel te nemen aan de Q&A! Stel je nieuwsgierige vragen aan Velon beoordelaars. Zij hebben de ervaring en weten het antwoord op jouw vragen.

 

Weet je waarom Velon zich hard maakt voor de registratie van lerarenopleiders?

Je bent lerarenopleider. Een bijzonder beroep! Want leraar van de leraar word je niet zomaar. Ga maar na: je bekwaamt je eerst in het leraarsvak. Vervolgens verwerf je kennis en vaardigheden waarmee je (aanstaande) leraren kunt opleiden, begeleiden en inspireren.

 

Deze specifieke beroepsbekwaamheid mag en moet gezien worden. En daar kun jij voor zorgen.

 

Door jezelf te registreren in het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) positioneer je jezelf als een lerarenopleider die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt. Het is belangrijk om dit te doen. Voor jezelf én voor al je collega’s.

 

In dialoog met instituten en opleidingsscholen leveren we als beroepsgroep immers een onmisbare bijdrage aan goed, toekomstgericht onderwijs.

 

BRLO staat voor gewaarborgde professionele ontwikkeling en kwaliteit! Niet voor niets laten steeds meer collega’s zich registreren…

 

Enthousiast? Dan verwijzen we je naar de website www.velon.nl of naar deze Q&A. Je bent van harte welkom!

 

Waarom beroepsregistratie? – Velon

BRLO live Q&A: prolongatie

Zicht op prolongatie: stel je nieuwsgierige vragen aan Velon begeleiders

 

Je hebt je enkele jaren geleden laten registreren in het Velon beroepsregister BRLO. Je wenst graag geregistreerd te blijven. Hoe her-registreer, oftewel: hoe prolongeer je? Pak deze kans om je vragen over het prolongeren te stellen aan Velon begeleiders!

 

De weg naar prolongatie verloopt anders dan je registratie. Je levert een professionele biografie aan en je presenteert jezelf daarmee aan drie andere lerarenopleiders die tegelijk met jou prolongeren. Ook een Velon beoordelaar neemt deel aan het gesprek. Als groep ga je het gesprek aan over hoe je je in de afgelopen vier jaar hebt ontwikkeld in het beroep.

 

Zo toon je aan dat je je gericht hebt geprofessionaliseerd. Dit blijkt uit de professionele biografie die je gedeeld hebt met de drie andere lerarenopleiders. Zij zijn tevens je peerassessoren. Een ervaren Velon-registratiebeoordelaar is procesbegeleider. Zijn eindoordeel vormt hij op basis van de beoordelingen van de peerassessoren…

 

Nog vragen? Dat lijkt me logisch. We verwijzen je naar de website van www.velon.nl of naar deze Q&A. Je bent van harte welkom!

Serious game: de code kraken

Spelenderwijs kennismaken. Kraak de code samen met zes andere bezoekers!

 

De kracht van spelen. Deze korte online serious game daagt de deelnemers op een speelse manier uit om goed en strategisch samen te werken, effectief te communiceren én elkaar te vertrouwen. Leuk voor in de pauze van het congres, om andere deelnemers te leren kennen, maar vooral ter inspiratie dat leren online ook leuk én impactvol kan zijn! De gamemaster (of docent) zal dit proces observeren en het team hierop laten reflecteren, waarna de begeleider handvatten zal aanreiken. De serious game wordt ingezet om scholieren en professionals bewust te maken van hun eigen voorkeursstijlen, talenten, krachten en valkuilen in groepsdynamische processen. Bewustwording is de eerste stap voor ontwikkelen en veranderen.

 

Over JGM serious eXperiences. Tijdens het online Velon Congres kan je het spel ‘de code kraken’ ervaren. De serious game wordt begeleid door JGM serious eXperiences. Eigenaar Jeffrey Meijer ontdekte in 2015, samen met zijn team, dat je gedrag kan analyseren in escaperooms, zij maakten dit theoretisch waardoor er nu na het spelen van de escaperoom een rapportage uit de printer rolt gebaseerd op 48 variabelen op de vaardigheden samenwerken, communiceren en leiderschap. In 2020 ontwikkelden zij ook online serious games en programma’s over thema’s zoals veerkracht, mindset, pesten en persoonlijk leiderschap. Naast de impact van de serious games en programma’s wordt er ook veel onderzoek gedaan naar succes- en faal factoren van teams. Wist je bijvoorbeeld dat teams die hun successen vieren ook daadwerkelijk succesvoller zijn?

 

Wil je het spel ervaren of meer informatie over serious gaming als educatief online instrument? Meld je dan snel aan!

 

Max. 7 deelnemers per ronde (wie het eerst komt, het eerst maalt; vooraf aanmelden niet mogelijk)

Lunchsessie 4: 12.45-13.05 uur

Velon ledenraad live Q&A

Samen zijn we Velon! Word daarom lid van de Velon Ledenraad en praat mee.

  • Heb jij een visie op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders?
  • Ben je betrokken bij het opleiden en professionaliseren van leraren?
  • Wil jij een bijdrage leveren aan onze beroepsvereniging?

Dan zijn we op zoek naar jou! De ledenraad van Velon bestaat uit 15 leden. Van instituutsopleiders tot schoolleiders. Velon is breed vertegenwoordigd. Zij vormen het klankbord van het bestuur over het beleid van de vereniging. De leden praten actief en constructief mee; samen zijn we immers Velon.

 

Tijdens dit Velon Congres is het mogelijk om kennis te maken met enkele leden. Stel je vragen en wie weet… stel je je verkiesbaar voor een plek in de Ledenraad. We zijn namelijk op zoek naar jou!

 

“Ik ben erg enthousiast over de bevlogen houding van de Ledenraadsleden en merk dat ik geïnspireerd en energiek uit de overleggen kom.” – Inge

 

“In gesprek met elkaar en met het bestuur geven we als Ledenraad namens de leden vorm aan het beleid van Velon.” – Peter

Serious game: de code kraken

Spelenderwijs kennismaken. Kraak de code samen met zes andere bezoekers!

 

De kracht van spelen. Deze korte online serious game daagt de deelnemers op een speelse manier uit om goed en strategisch samen te werken, effectief te communiceren én elkaar te vertrouwen. Leuk voor in de pauze van het congres, om andere deelnemers te leren kennen, maar vooral ter inspiratie dat leren online ook leuk én impactvol kan zijn! De gamemaster (of docent) zal dit proces observeren en het team hierop laten reflecteren, waarna de begeleider handvatten zal aanreiken. De serious game wordt ingezet om scholieren en professionals bewust te maken van hun eigen voorkeursstijlen, talenten, krachten en valkuilen in groepsdynamische processen. Bewustwording is de eerste stap voor ontwikkelen en veranderen.

 

Over JGM serious eXperiences. Tijdens het online Velon Congres kan je het spel ‘de code kraken’ ervaren. De serious game wordt begeleid door JGM serious eXperiences. Eigenaar Jeffrey Meijer ontdekte in 2015, samen met zijn team, dat je gedrag kan analyseren in escaperooms, zij maakten dit theoretisch waardoor er nu na het spelen van de escaperoom een rapportage uit de printer rolt gebaseerd op 48 variabelen op de vaardigheden samenwerken, communiceren en leiderschap. In 2020 ontwikkelden zij ook online serious games en programma’s over thema’s zoals veerkracht, mindset, pesten en persoonlijk leiderschap. Naast de impact van de serious games en programma’s wordt er ook veel onderzoek gedaan naar succes- en faal factoren van teams. Wist je bijvoorbeeld dat teams die hun successen vieren ook daadwerkelijk succesvoller zijn?

 

Wil je het spel ervaren of meer informatie over serious gaming als educatief online instrument? Meld je dan snel aan!

 

Max. 7 deelnemers per ronde (wie het eerst komt, het eerst maalt; vooraf aanmelden niet mogelijk)

Sponsorsessie: Curriculumontwikkeling op school – de leraar als curriculumontwerper

Curriculumontwikkeling op school – de leraar als curriculumontwerper

Gesponsorde sessie door SLO – Talita Groenendijk en Geesje van Slochteren

 

Samenvatting: Leraren spelen een belangrijke rol in curriculumontwikkeling op school, ook overstijgend aan hun eigen klas of vak. De vraag is in hoeverre leraren op deze rol worden voorbereid. Is het terrein van curriculumontwikkeling op school eigenlijk wel in beeld tijdens de opleiding? Of is het een taak die leraren gedurende hun loopbaan pas op zich gaan nemen? In deze bijeenkomst geven we een overzicht van het thema en bespreken we het belang van aandacht voor dit thema in de opleiding en nascholing.

Doel: informeren over de diverse aspecten van curriculumontwikkeling op schoolniveau en de rol van de leraar

Praktijk van waaruit geschreven: curriculumontwikkeling op school gaat over gebruik maken van de ruimte binnen de wettelijke kaders. Wat zorgt voor handelingsvermogen bij leraren? En wat is daarin de rol van het onderwijsteam? We wisselen tussen landelijk perspectief (SLO), schoolperspectief en perspectief van opleiders.

 

Landelijke kerndoelen zijn nog geen ‘af’ curriculum. In de school wordt vanuit de eigen situatie invulling gegeven aan de kerndoelen. Zo kunnen scholen eigen accenten leggen en eigen elementen toevoegen. Bij alle keuzes is de kernvraag: welke doelen en inhouden verdienen prioriteit op onze school? Gezamenlijke afspraken daarover maken het onderwijsleerproces doelgerichter.

 

Voor de leraar kan het schoolcurriculum een kompas zijn. Het kan houvast geven bij het maken van keuzes uit het grote aanbod van lessen en activiteiten. Voor leerlingen brengt het samenhang; het onderwijsaanbod vormt een coherent geheel in plaats van een verzameling losse vakken.

 

Het schoolcurriculum vereist dus dat je met elkaar in gesprek bent en gezamenlijke afspraken maakt over de schoolvakken en leerjaren heen. Wat hebben leraren nodig om in dit proces te participeren? En in hoeverre is dat curriculum op schoolniveau, overstijgend aan het eigen klaslokaal, een zichtbaar aspect van het werk van (startende) leraren?

 

Ook in de uitwerking en uitvoering van het curriculum op school staat de leraar centraal. Een eigen visie en eigen doelen vereisen soms ook het ontwikkelen van leerlijnen of vakoverstijgend onderwijs. Daar zijn gevorderde ontwerpvaardigheden voor nodig. SLO ontwikkelt instrumenten en tools voor leraren om met dergelijke complexe ontwerptaken aan de slag te gaan. We gaan hierover graag het gesprek aan met opleiders.

 

Op basis van ervaringen bespreekt SLO welke curriculaire vraagstukken er in de scholen momenteel spelen. Wat hebben leraren nodig om met deze vraagstukken aan de slag te gaan? Zijn leraren zich voldoende bewust van dat ze hierin een rol kunnen pakken? We bediscussiëren wat opleiders hieraan zouden kunnen bijdragen.

 

Talita Groenendijk werkt bij de afdeling Advies & Onderzoek. Zij werkt aan diverse projecten rondom het thema
‘leraren en curriculumontwikkeling op school’. Tevens houdt zij zich bezig met interne kwaliteitstaken. Haar achtergrond is
onderzoeker en docent in kunsteducatie. Ze werkte mee aan verschillende onderzoeken naar leraren en curriculumontwikkeling op
school. Ze promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over het stimuleren van creatieve
processen in het beeldend onderwijs.

Geesje van Slochteren werkt als leerplanontwikkelaar en is thema-expert ‘leraren en curriculumontwikkeling op school’. Zij houdt
zich bezig met projecten op het snijvlak van curriculum en schoolontwikkeling. Ze heeft gewerkt als onderwijsadviseur en vanuit die rol
heeft ze zowel in het vmbo, havo/vwo als mbo trajecten begeleid. Belangrijke vraagstukken hierin zijn: schooleigen curriculumkeuzes,
maatwerk, vakoverstijgend werken en flexibiliseren van onderwijsprogramma’s.