Invited sessions

Een aantal sessies is op speciaal verzoek van de congrescommissie in het programma opgenomen. Hieronder zijn de invited sessions uitgelicht.

Possible Futures! Een open blik op de wereld

Parallelsessie 1 – maandag 18 maart 13:45-15:15 uur
Joke Klaassen, Thomas More Hogeschool

 

Aan de lerarenopleiding van de Vlaamse Thomas More Hogeschool is persoonsvorming één van de basispijlers van het curriculum. In het opleidingsonderdeel Educatie wordt de student op een ervaringsgerichte manier uitgenodigd om met een open blik naar de wereld te kijken. Aansluitend bij de visie van Masschelein en Simons (Katholieke Universiteit Leuven) wordt vastgehouden aan de oude betekenis van educatie: “E-ducatie als het (weg)geleid-worden-uit, als het naar buiten gevoerd worden, de straat op, de wereld in.” Ervaring en experiment staan hierbij centraal. Op een interactieve, uitdagende manier komen thema’s als wereldburgerschap, cultuur, stedelijkheid en diversiteit aan bod. De manier waarop hedendaagse kunstenaars kijken naar en spelen met de maatschappelijke realiteit, vormt vaak de basis voor vertrek. De grootstad Antwerpen is het uitgangspunt om thema’s als (super)diversiteit en stedelijkheid te verkennen. Doorheen het Educatietraject, wordt de student uitgedaagd om op een kritische, open en onderzoekende manier stil te staan bij zijn of haar eigen houding en ideeën.

 

Tijdens deze workshop tonen we hoe we aspirant-leraren stimuleren om op een kritische en onderzoekende manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Het project Possible Futures! is een didactische en inhoudelijke good practice over diversiteit en urban education. We tonen hoe persoonsvorming een zichtbare plaats krijgt in het curriculum.

 

Voor het volledige abstract, klik hier.

Robots in het Onderwijs

Parallelsessie 1 – maandag 18 maart 13:45-15:15 uur
Helma Lensen-Aertssen, RobotXperience

 

Aan de hand van aanstaande technologische ontwikkelingen richten we onze blik op de toekomst om vervolgens met de groep de impact van al deze ontwikkelingen te bepalen voor het eigen werk en de eigen organisatie. Wat betekenen de wijzigingen in het curriculum? Hoe speel je hier succesvol op in? Uiteraard doen we dit in het gezelschap van een vrolijke humanoid robot.

Doel van de workshop is inspireren, angst over het onbekende wegnemen en kennismaken met de wereld die niet zo ver meer bij ons vandaan is. Waarbij een overzicht wordt gegeven van robots die nu al actief zijn en impact hebben op mens en maatschappij.

Van onderwijs ondernemerschap maken

Parallelsessie 2 – maandag 18 maart 15:45-17:15 uur
Suzanne Broeders, Koning Willem I College

 

We leven in een veranderende wereld. En deze wereld verandert in een hoog tempo! Er ontstaan steeds nieuwe beroepen, ideeën en innovaties. Nieuwe technologieën en werkwijzen bepalen het tempo en het nieuwe landschap. Netwerkorganisaties, werken als startup en ontwikkelen van cross-overs zijn aan de orde van de dag. Dit verdiend aandacht in onderwijs.
Daarom verbreden en verdiepen wij het toekomstperspectief van studenten en medewerkers, bieden een podium om expertise uit te wisselen en een netwerk van diversiteit waarin onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten en samen aan de slag gaan. Daarom is het tijd om van het onderwijs ondernemerschap te maken!

 

Voor het volledige abstract, klik hier.

Welke curriculumingrediënten zijn nodig om leraren op te leiden voor vernieuwende onderwijssettings?

Parallelsessie 3 – dinsdag 19 maart 09:00-10:30 uur
Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

 

Is de manier waarop wij leraren opleiden voor het voortgezet onderwijs wel toekomstbestendig? Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs werken met vernieuwende onderwijsconcepten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer gepersonaliseerd leren, onderzoekend leren, domeinoverstijgende vakinhoud, etc. Zijn onze studenten voorbereid op het werken in een dergelijke context? Is onze opleiding hier eigenlijk wel op ingericht?
In deze workshop gaan we als lerarenopleiders in gesprek met studenten en docenten die werken op scholen met een vernieuwend onderwijsconcept. Vanuit de informatie die zij ons geven proberen we een ontwerp te maken voor een curriculum dat toekomstige leraren voorbereidt op een latere onderwijspraktijk. Wat zijn daarvan de kernelementen en uitgangspunten? En als we het ontwerp vergelijken met de huidige curricula, wat zien we dan?

Wat kunnen lerarenopleidingen doen om leraren op te leiden voor scholen met vernieuwende onderwijsconcepten? Enkele studenten en docenten van zo’n school schetsen het beroepsprofiel om op hun school te werken als docent. Op basis hiervan bedenken we bouwstenen voor een curriculum dat opleidt voor het werken in deze settings.

 

Voor het volledige abstract, klik hier.

Wat als kinderen in 2085 met pensioen gaan?

Parallelsessie 1 – maandag 18 maart 13:45-15:15 uur
Joke Tillemans, Mondomijn Helmond

 

Wat als kinderen in 2085 met pensioen gaan? Of helemaal nooit meer met pensioen gaan? Waarom schoolvakanties? Waarom het gemiddelde kind? Waarom klassen? Met deze en nog veel meer vragen ging directeur Joke Tillemans aan de slag. Samen met kinderen ouders, pedagogen, leerkrachten, bedrijfsleven en wetenschap samen werd een geheel nieuw concept ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

Het Kindcentrum Mondomijn is 52 weken per jaar open, ieder kind heeft er een gepersonaliseerd leerplan. Warm eten, rekenles volgen, fysiotherapie en drumles, het kan er allemaal. In deze sessie neemt Joke je mee in haar verhaal. Wat betekent het voor een team om het onderwijs rigoureus om te gooien, andere keuzes te maken, samen te gaan leren.

 

Een inspirerend verhaal over een kindcentrum met met lef!

 

www.mondomijn.nl