Archief

De VH en de VSNU willen er graag voor zorgen dat reeds aanwezige kennis en ervaring van studenten op gelijke en gevalideerde wijze gewaardeerd wordt. Op deze manier kunnen we onze zij-instromers een optimale leerroute bieden. Als eerste stap heeft de VH het EVC- en...

Tegenwoordig zijn er veel technologische mogelijkheden voor leerkrachten om onderwijs mee vorm te geven. Dit vraagt van (aankomende) leerkrachten basisvaardigheden en een brede kennis van digitale mogelijkheden, waarbij zij leerlingen kunnen begeleiden en ondersteunen in de digitale wereld. En vooral: het onderbouwd kunnen maken van...

Pabo Avans Hogeschool en het werkveld hebben door middel van het werken volgens de CMA-didactiek gewerkt aan een andere manier van opleiden van studenten op de werkplek. Deze didactiek bestaat uit een cyclus van drie gezamenlijk voorbereide en geëvalueerde lessen door mentor en student. Door...