Archief

De VO-raad en de MBO-raad en de VH vinden het van belang dat LOB/SLB expliciet meegenomen wordt in de concrete uitwerking van een aantal actuele beleidsontwikkelingen en thema’s. Tot juni 2022 is er een extra impuls gericht op het verbeteren van de overgang en doorstroom...

Het daadwerkelijk samen opleiden waarin schoolopleiders en instituutsopleiders een gelijkwaardige inbreng hebben, vraagt om goeddoordachte opleidingsinhouden en aanpakken die in samenwerking tot stand zijn gekomen. In de workshop willen we de inzichten delen die vanuit kleinschalig praktijkonderzoek door lerarenopleiders. Door instituuts- en schoolopleiders zijn in...

Abstract De lerarenopleiders hebben de taak de nieuwe generatie leraren op te leiden. Samenwerking, communicatie en creativiteit is belangrijker dan ooit. Door eTwinning worden studenten betere leraren! De landsgrenzen vervagen en er wordt in het bedrijfsleven steeds meer internationaal samengewerkt. De studenten en leerlingen krijgen mee...

Als gevolg van COVID-19 kon lesson study niet meer worden uitgevoerd zoals gebruikelijk. Regulier doorloopt een docententeam een onderzoekscyclus in face-to-face meetings op locatie, observeert leerlingen live in een ontwikkelde onderzoeksles, en wordt daarbij begeleid door een procesbegeleider en/of een ‘knowledgeable other’/expert. Het consortium Lesson...