Archief

De grens tussen wanneer iets mondeling uitgelegd kan worden en wanneer men zich moet beperken tot een schriftelijke uitleg is aan het verschuiven door de komst van video's en internet. In ons project zijn we zoekende naar waar nu de grens ligt. Kan je met...

Sinds 2016 doet een aantal instellingen met lerarenopleidingen mee aan het hbo-brede experiment leeruitkomsten. In dit experiment wordt de koppeling tussen het aantal studiepunten en studielast losgelaten. Wat een student moet kennen en kunnen, staat vast. Maar hoe hij aan leeruitkomsten werkt en die aantoont,...

Driestar hogeschool is gestart met een leergemeenschap van duale studenten van de pabo (Samen opleiden-route en deeltijdstudenten) en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (Opleiden in de school) die zich willen specialiseren in onderwijs aan leerlingen van 10 tot 14 jaar. Doel is om studenten van LVO...

In dit groepsgesprek worden de uitgangspunten, het profiel van afgestudeerden en het globale ontwerp van de nieuw op te zetten lerarenopleiding voor vernieuwingsscholen voorgelegd. Uitgangspunten van deze nieuwe lerarenopleiding zijn: aandacht voor de ontwikkeling van de pedagogische missie, het functioneren in professionele leergemeenschappen (communities) en...

Kinderen en jongeren leren ook buiten school. Informele leeromgevingen kunnen ‘het verschil maken’ voor hun ontwikkeling, niet alleen door scholing van kennis en vaardigheden, maar ook als plaats waar jeugdigen nieuwe sociale rollen ervaren en hun identiteit ontwikkelen. Hoewel het belang van deze plekken wordt...