Archief

Sinds 2016 doet een aantal instellingen met lerarenopleidingen mee aan het hbo-brede experiment leeruitkomsten. In dit experiment wordt de koppeling tussen het aantal studiepunten en studielast losgelaten. Wat een student moet kennen en kunnen, staat vast. Maar hoe hij aan leeruitkomsten werkt en die aantoont,...

Abstract Kunstenaarsduo Korsten & De Jong zijn de initiators van het project ‘Het Andere’. Middels projecten daagt zij uit tot ‘Cross Border Activities (Grensoverschrijdend Gedrag)’. Meerdere partijen gaan samen handelen met als doel verschillende stemmen en handelingen productief te maken, resulterend in een vorm van (kunst)onderwijs...

derde ruimte, doorgaande professionalisering, samen opleiden Samenvatting Het begrip ‘derde ruimte’ (Ikpeze, Broikou, Hildenbrand & Gladstone-Brown, 2012) is afkomstig uit de cultuurwetenschap en wordt gebruikt om duidelijk te maken hoe nieuwe hybride culturen ontstaan, zodra mensen elkaar ontmoeten. Samen Opleiden is ook een hybride praktijk: lerarenopleiders...

In deze posterpresentatie bespreken we de resultaten van drie studies van de onderzoeksgroep van de Hogeschool van Amsterdam, bestaande uit docent- onderzoekers; onderzoekers van enkele vo-scholen en studentonderzoekers. In voorjaar 2019 is een grensverleggend verkennend onderzoek uitgevoerd naar het handelingsrepertoire van ervaren leraren uit...

Werkgevers in de (kinder-)opvang, jeugdhulp, schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs en lokale overheden willen grenzen en systemen doorbreken door een interprofessioneel professionaliseringsprogramma. Het doel is het ontwerpen van effectieve (preventieve) interventies gericht op ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18. Dit willen de partners realiseren...