Archief

We bespreken en onderzoeken in de themagroep allerlei onderwerpen waar beginnend lerarenopleiders mee te maken hebben, zoals begeleiding, roostering en didactiek. Zo werken we aan onze professionaliteit en zijn we een klankbord voor elkaar. Ook willen we verbinding zoeken met andere beginners en meer ervaren...

Abstract Wat voor lerarenopleider zou je (over 5 jaar) willen zijn? De eigen professionele identiteit en professionele ontwikkeling van de lerarenopleiders in tijden van gepersonaliseerde en flexibele inzet en ruim baan voor leraren en lerarenopleiders. Het beroep van leraar is continu in ontwikkeling, met momenteel bijvoorbeeld toenemende...

Bijdrage van diverse hogescholen vanuit onderzoek naar vernieuwingsscholen (Amsterdam, Zwolle, Sittard, Tilburg) Lerarenopleidingen worden geconfronteerd met snelle ontwikkelingen in het werkveld waarvoor ze opleiden en in het verlengde daarvan worden ze geconfronteerd met een veranderend perspectief op het leraarschap. Dit vraagt om responsieve en wendbare opleidingsprogramma’s...

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ziet het als een van haar belangrijke taken om de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Daarvoor zijn (gezamenlijke) inspanningen nodig van onderzoekers en onderwijsprofessionals. Met name het toegankelijk maken van kennis door onderzoekers en het benutten van kennis...

Samenvatting We zien op diverse plekken in Nederland opleidingsscholen (zowel in het PO als in het VO) experimenteren met toekomstbehendige opleidingspraktijken die bijdragen aan het opleiden van toekomstbehendige leraren. We willen graag een platform organiseren om deze experimenten te delen en met en van elkaar te...