Archief

1478 lerarenopleiders staan ingeschreven in het beroepsregister voor lerarenopleiders en het aantal geregistreerden groeit. Werken aan professionalisering in gezamenlijke trajecten draagt bij aan de kwaliteit van lerarenopleiders en het opleiden van leraren. Dat is nuttig en noodzakelijk gezien alle ontwikkelingen in het onderwijsveld waar we...

NRO en Regieorgaan SIA zijn in 2019 het programma SPRONG Educatief gestart. Het programma streeft naar meer impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek door: - een betere wisselwerking tussen praktijk en onderzoek; - het versterken van de onderzoekscapaciteit en onderzoekende houding; - het versterken van toepassen van onderzoeksresultaten in de...