Archief

Het Opleidingshuis is een leergemeenschap op de werkplek waar betrokkenen vanuit lerarenopleidingen en school actief zijn. In het Opleidingshuis is bewust gekozen voor een integrale aanpak van begeleiden en beoordelen van leraren-in-opleiding. In het artikel Ontwikkelgesprekken voor een integrale begeleidings- en beoordelingspraktijk van leraren-in-opleiding wordt...

De Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) heeft twee instrumenten ontwikkeld waarmee het reflectiegesprek op diverse lagen en vanuit verschillende invalshoeken vormgegeven wordt. Deze instrumenten zijn geïntegreerd in het opleidingscurriculum en beogen de verbinding tussen theorie, praktijk en persoon te faciliteren. Een van deze reflectie-instrumenten is de...

In het onderwijs zijn kennisnetwerken een belangrijke route voor continue schoolontwikkeling en professionalisering. Er zijn veel verschijningsvormen waarin drie oervormen te herkennen zijn: community of practice (CoP), professionele leergemeenschap (PLG) en lerarenontwerpteam (LOT). Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts schetsen we in deze...

In het kader van het ‘Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen’ zijn verschillende werkgroepen opgestart. Eén werkgroep richt zich op het werken met leeruitkomsten. In deze workshop worden twee producten van de werkgroep gepresenteerd en toegelicht. De eerste is de ‘Handreiking werken met leeruitkomsten’ met daarin opgenomen het op...