Archief

Om het samen opleiden niet alleen tussen opleidingen en scholen te organiseren, maar ook als lerarenopleidingen onderling, zijn er in 2021 en 2022 regionale allianties van lerarenopleidingen gevormd. Ook in het Noorden en Oosten van het land: in 2021 startte in het Noorden de Noordelijke...

Het doel van EVC- en vrijstellingenbeleid is dat studenten altijd kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit en uitwisselbaarheid van eerder verworven competenties (EVC) en/of vrijstellingen. Om dit te bereiken stemmen we af met de hogescholen om onnodige verschillen te verkleinen, zodat het geadviseerde opleidingstraject bij elke...

Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim zijn vanaf de start van hun opleiding lid van een heterogeen netwerk: de brede leergemeenschap. Deze heterogene leergemeenschap bestaat uit studenten van alle lerarenopleidingen. De leergemeenschap is verbonden aan een Opleidingsschool. We gaan uit van verschillen, is...

Binnen het netwerk van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa, de opleiding en de opleidingsscholen (samenwerkingsverband Scope) staat de persoon van de leerkracht en zijn/haar professionele handelen in de praktijk centraal. Persoonlijk meesterschap is daarbij de kern; wat heeft de leraar als persoon al...

Aan de functie van schoolleider zijn een paar boeiende percentages verbonden: uit onderzoek blijkt dat 70% van de leraren ooit wel schoolleider wil worden, een bijzonder signaal. Een wat minder vrolijk feit is dat de gemiddelde schoolleider het maar 3 jaren volhoudt en dan meestal...