Archief

De opleidingsschool heeft een visie op leren die berust op de principes van een Community of Practice. Deze gemeenschap vormt de sleutel om diversiteit daadwerkelijk te benutten en concreet vorm te geven aan het leren van en met elkaar. Een CoP is een praktijk-leergemeenschap die...

In de pedagogische kring maken we tijd voor reflectie, intervisie en bezinning op het eigen handelen als pedagogische professional door samen te vertragen rondom pedagogische thema’s. In ons werk als lerarenopleider is sprake van gelaagdheid van opleiders via studenten naar leerlingen. Om deze gelaagdheid te kunnen...

De mens- en maatschappijvakken (PO en VO) omvatten meerdere vakken: aardrijkskunde, (algemene) economie, filosofie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer. Voor elk M&M-vak is vakspecifieke vakdidactiek ontwikkeld. Inzichten hierover worden door lopend onderzoek verdiept. Deze vakdidactische inzichten worden gebruikt bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het vakspecifieke...

In deze workshop gaan we aan de slag om de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van studenten zichtbaar te maken en erop te reflecteren. Onder onderzoekend vermogen verstaan we de competentie om in professionele situaties voor jezelf vast te kunnen stellen wat je wel en niet...

De deelnemers in deze workshop worden uitgenodigd om, bij wijze van kortstondige gelegenheids-PLG, samen met ons (= docent-onderzoekers van de lerarenopleidingen van Fontys, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Windesheim) te creëren en in gesprek te gaan, waarbij we iets laten ervaren en oplichten van onze...

De Toolkit Innovatieteams werd ontwikkeld in het lectoraat Goed leraarschap goed leiderschap van Fontys hogeschool Kind en Educatie. De toolkit ondersteunt leernetwerken (innovatieteams) bij het werken aan innovatievraagstukken. De Toolkit is inmiddels in een groot aantal innovatieteams in verschillende settings ingezet. Binnen het Partnerschap opleiden...