Archief

In de pedagogische kring maken we tijd voor reflectie, intervisie en bezinning op het eigen handelen als pedagogische professional door samen te vertragen rondom pedagogische thema’s. In ons werk als lerarenopleider is sprake van gelaagdheid van opleiders via studenten naar leerlingen. Om deze gelaagdheid te kunnen...

De mens- en maatschappijvakken (PO en VO) omvatten meerdere vakken: aardrijkskunde, (algemene) economie, filosofie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer. Voor elk M&M-vak is vakspecifieke vakdidactiek ontwikkeld. Inzichten hierover worden door lopend onderzoek verdiept. Deze vakdidactische inzichten worden gebruikt bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het vakspecifieke...

De deelnemers in deze workshop worden uitgenodigd om, bij wijze van kortstondige gelegenheids-PLG, samen met ons (= docent-onderzoekers van de lerarenopleidingen van Fontys, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Windesheim) te creëren en in gesprek te gaan, waarbij we iets laten ervaren en oplichten van onze...

Interdisciplinair STEM-onderwijs is projectmatig onderwijs waarbij wetenschappen, techniek en wiskunde met elkaar verbonden worden en onderzoeken en ontwerpen centraal staan. In Nederland zetten een aantal scholen in op bèta-technisch projectonderwijs (bv. Technasia). In Vlaanderen krijgen alle leerlingen in mindere of meerdere mate STEM-onderwijs. We brengen verslag...

Inleiding Bij de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW) van de Hogeschool Rotterdam was onvrede over het afstudeerprogramma. Studenten konden moeilijk inhoudelijke verbanden leggen tussen en relevantie zien van de afstudeeropdracht en hun (toekomstige) beroep. Methode Binnen een Comenius project hebben wij in een complete co-creatie (studenten, docenten en...

Collecting and analysing the unique stories of Teacher Educators enables a deeper understanding of the nuances of being a teacher educator. Borrowing from the idea of Menneskebiblioteket [The Human Library project] (Human Library, 2021) we aim to start the construction of a teacher educator living...