Archief

De opleidingsschool heeft een visie op leren die berust op de principes van een Community of Practice. Deze gemeenschap vormt de sleutel om diversiteit daadwerkelijk te benutten en concreet vorm te geven aan het leren van en met elkaar. Een CoP is een praktijk-leergemeenschap die...

Pabo HvA en UPvA werken binnen Samen Opleiden in Amsterdam samen in twaalf Opleidingsscholen in de grootstedelijke context van Amsterdam. We werken als netwerk met een compacte overlegstructuur. Spil hierin zijn ‘Overleggen Samen Opleiden in Amsterdam’ waarin beleidsvoorbereidende en praktisch uitvoerende zaken aan de orde...

Ben je nieuwsgierig naar hoe een netwerk samenwerkt? En hoe je dat inzichtelijk maakt? Dan biedt deze workshop jou inzicht in de ‘co-creatie’ binnen jouw netwerk. We presenteren hiervoor het co-creatie-wiel. Dit is ontwikkeld door professionals tijdens twee grootschalige innovatieprojecten tussen onderwijs en bedrijfssectoren in multidisciplinaire...

We laten je ervaren hoe we binnen Noordermarke leren in onderwijscafés waar opleiders, docenten en studenten in een informele, speelse setting onder strakke regie samen duurzaam wijzer worden rond relevante thema’s. Het thema van het onderwijscafé op de Velon Conferentie is, hoe kan het ook...

Het Opleidingshuis is een leergemeenschap op de werkplek waar betrokkenen vanuit lerarenopleidingen en school actief zijn. In het Opleidingshuis is bewust gekozen voor een integrale aanpak van begeleiden en beoordelen van leraren-in-opleiding. In het artikel Ontwikkelgesprekken voor een integrale begeleidings- en beoordelingspraktijk van leraren-in-opleiding wordt...