Archief

Als Velon-themagroep (gestart in november 2021) blijven we graag in gesprek met collega lerarenopleiders uit scholen en instituten over ervaringen en expertise. We leren van en met elkaar door onze concrete ervaringen en visie te delen. De inzet is om als beroepsgroep vanuit onze eigen...

In deze workshop gaan we aan de slag om de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van studenten zichtbaar te maken en erop te reflecteren. Onder onderzoekend vermogen verstaan we de competentie om in professionele situaties voor jezelf vast te kunnen stellen wat je wel en niet...

De Toolkit Innovatieteams werd ontwikkeld in het lectoraat Goed leraarschap goed leiderschap van Fontys hogeschool Kind en Educatie. De toolkit ondersteunt leernetwerken (innovatieteams) bij het werken aan innovatievraagstukken. De Toolkit is inmiddels in een groot aantal innovatieteams in verschillende settings ingezet. Binnen het Partnerschap opleiden...

Op Iselinge Hogeschool wordt binnen de Academische Werkplaats (samen) ontwerpgericht onderzoek (McKenney & Reeves, 2009) gedaan door derdejaars pabostudenten, werkveldleden en docent-onderzoekers. Eén van de onderzoeksthema’s is Verbindend Gezag (Bom & Wiebenga, 2017). Verbindend Gezag kent twee basisattitudes: je gaat de strijd niet aan met...