Archief

Deze systematische literatuurreview onderzocht hoe gespreid leiderschap, in wisselwerking met contextuele, relationele en individuele condities op micro-, meso- en macroniveau, duurzaamheid van onderwijsinnovaties binnen het primaire proces in het basis- en voortgezet onderwijs beïnvloedt. Een systematisch zoek- en selectieproces leidde tot 43 wetenschappelijke en 31...

In de afgelopen maanden is door een brede groep van landelijke vertegenwoordigers vanuit de lerarenopleidingen (VH/ADEF/LOBO en UvNL/ICL), het werkveld (de sectorraden PO, VO, MBO), lerarenorganisaties (AOb en Lerarencollectief) en het Ministerie van OCW een aanvraag voorbereid voor het Nationaal Groeifonds. Deze aanvraag heeft betrekking...

Regionale allianties, educatieve regio’s, ecosystemen, organisatienetwerken, infrastructuren… In lijn met landelijke beleidsinitiatieven als Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) treffen scholen en lerarenopleidingsinstituten elkaar in verschillende, elkaar (deels) overlappende educatief-regionale samenwerkingen. Met het aantal samenwerkingen groeit ook het aantal diffuus gebruikte...

Om het samen opleiden niet alleen tussen opleidingen en scholen te organiseren, maar ook als lerarenopleidingen onderling, zijn er in 2021 en 2022 regionale allianties van lerarenopleidingen gevormd. Ook in het Noorden en Oosten van het land: in 2021 startte in het Noorden de Noordelijke...

In het onderwijs zijn kennisnetwerken een belangrijke route voor continue schoolontwikkeling en professionalisering. Er zijn veel verschijningsvormen waarin drie oervormen te herkennen zijn: community of practice (CoP), professionele leergemeenschap (PLG) en lerarenontwerpteam (LOT). Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts schetsen we in deze...