Begeleiden en beoordelen van ontwerpgericht onderzoek in studio’s

Begeleiden en beoordelen van ontwerpgericht onderzoek in studio’s

Begeleiden en beoordelen van ontwerpgericht onderzoek in studio’s

Ontmoeten: Wereldcafé (60 min)73Marieke Thurlings, Eindhoven School of Education, Nederland

Zaal 12ma 13:25 - 14:25

In het vernieuwde vak “Educational Design Research (EDR)” van de universitaire lerarenopleiding, Master Educatie in de Bètawetenschappen werken studenten samen volgens de cyclus van EDR (McKeeney & Reeves, 2019) rondom thema’s die leven in scholen uit ons netwerk. Uit een verkennende fase, waarin praktijk en literatuur centraal staan, volgen eerste ontwerpprincipes. Het ontwerp wordt ontwikkeld en verantwoord. Ten behoeve van de implementatie en evaluatie wordt een plan gemaakt. Uit de implementatie en evaluatie volgt een eindverslag. Deze groepsproducten leiden tot een groepscijfer. Daarnaast hebben we in ons ontwerp van EDR een werkwijze ontwikkeld rondom de persoonlijke ontwikkeling van de studenten, die uiteindelijk meeweegt in de bepaling van het individuele cijfer. In deze Ontmoeting werken we aan de hand van het wereldcafé aan het bespreken van deze werkwijze; de manier waarop studiobegeleiders zowel begeleider als beoordelaar zijn; en de rol van studenten en scholen in dit geheel. Ieder onderwerp van discussie wordt aan de hand van drie opeenvolgende vragen besproken: knelpunten, oplossingen, randvoorwaarden. De opbrengst gaat in op het (door)ontwikkelen van dit proces. Daarnaast willen we andere lerarenopleidingen ondersteunen die met vergelijkbare processen werken en leren van/met deze ervaringen.

Annemieke Vennix is bestuurslid van VOR divisie Leraar & Lerarenopleiding. De VOR divisie Leraar en Lerarenopleiding (L&L) brengt onderzoekers bijeen die hetzij onderzoek doen naar leraren, hun gedrag, cognities, competenties en hun leren en ontwikkeling; hetzij onderzoek doen naar het opleiden van leraren. Dit omvat het opleiden van leraren in opleidingsinstituten, het opleiden in scholen (de werkplek), maar ook onderzoek naar het gedrag, de cognities en het leren en de ontwikkeling van degenen die leraren opleiden.Voor meer informatie: https://www.vorsite.nl/nl/content/divisie-leraar-lerarenopleiding

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
educational design research
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.