Begeleiders en opleiders en hun rol in het begeleidingsnetwerk rondom zij-instromers.

Begeleiders en opleiders en hun rol in het begeleidingsnetwerk rondom zij-instromers.

Begeleiders en opleiders en hun rol in het begeleidingsnetwerk rondom zij-instromers.

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)335Ilona van Heijst, Universiteit van Amsterdam, Nederland

Theaterzaaldi 13:35 - 14:35

Om zij-instromers (second-career teachers ) goed te begeleiden in hun ontwikkeling is een goede samenwerking tussen school, opleidingsinstituut en de SCT van essentieel belang. Op basis van mijn lopende promotieonderzoek neem ik u mee in de spanningen die SCTs ervaren tijdens hun opleidingstraject. Daarbij leg ik de focus op het begeleidingsnetwerk rondom de SCT en de wijze waarop de actoren in dit netwerk de leraar in opleiding kunnen ondersteunen om spanningen om te buigen tot leermomenten.

Leren lesgeven gaat altijd gepaard met een bepaalde mate van spanning, en dat geldt ook voor SCTs. In het eerste deel van mijn onderzoek zijn de spanningen die zij ervaren tijdens hun opleidingstraject onderzocht middels interviews met en een analyse van de opleidingsproducten van 24 SCTs van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam. De spanningen die zijn gevonden hebben betrekking op: 1) startend leraar/stagiair zijn, 2) het lerarenberoep en de educatieve context en 3) het opleidingstraject van de SCT. In mijn presentatie belicht ik deze spanningen en laat zien hoe inzicht in deze spanningen richting geven aan de begeleidingsinhoud en -wijze van de om een succesvolle in – en doorstroom van deze startende collega’s in het onderwijs te bevorderen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
second -career teachers
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.