Beroepsbeelden en ontwikkelbehoeften van leraren PO, VO en MBO

Beroepsbeelden en ontwikkelbehoeften van leraren PO, VO en MBO

Beroepsbeelden en ontwikkelbehoeften van leraren PO, VO en MBO

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)350Marjanne Hagedoorn, Landstede Groep, Nederland

Zaal 27ma 11:25 - 12:25

In het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort in Zwolle hebben de lectoraten van drie HBO’s (Hogeschool Windesheim, Hogeschool KPZ en Hogeschool VIAA) en een practoraat uit het mbo (Landstede Groep) gezamenlijk onderzoek gedaan naar beroepsbeelden en ontwikkelbehoeften van leraren in het po, vo en mbo. Met dit onderzoek beogen we de 61 deelnemende onderwijsorganisaties inzicht te geven in beelden en behoeften van hun onderwijspersoneel en hen te ondersteunen bij het maken van keuzes om leraren op te leiden, te binden en te blijven boeien.

De resultaten van het onderzoek geven voeding aan een dialoog over 1) inzichten uit rapport wat betreft verschillen tussen sectoren po, vo en mbo, 2) hoe opleiders daar rekening mee kunnen houden in opleiden en (doorgaande) professionalisering en 3) wat dat vraagt van samenwerking in het (regionale) netwerk.

Aan de hand van stellingen verkennen we met elkaar vanuit de drie sectoren potentiële verbindingen, onze grenzen en uitdagingen.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Beroepsbeelden, Ontwikkelbehoeften
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.