Betekenisvol onderzoek voor en door leraren: denken, dialoog en doen.

Betekenisvol onderzoek voor en door leraren: denken, dialoog en doen.

Betekenisvol onderzoek voor en door leraren: denken, dialoog en doen.

Verbeelden: Performance lecture (30 min)162Femke Bijker, Ellen van Wetter, Hogeschool Windesheim, Nederland

Theaterzaalma 11:25 - 12:25

Betekenisvol praktijkgericht onderzoek door leraren in opleiding is niet vanzelfsprekend. In de thematische onderzoeksgroep: De leraar als subject: hoe beïnvloed ik het leren van lerenden' staat het eigen handelen centraal. Het spreekt leraren in opleiding aan om hun eigen invloed in de praktijk te onderzoeken. Zij ontdekken welke waarden in hun professioneel handelen belangrijk zijn en gaan in dialoog over een onderwijsprobleem met collega's én lerenden. Dit vormt het vertrekpunt om het handelen te verbeteren. Er worden theoretische bronnen en experts gebruikt om het nieuwe handelen vorm te geven. Vervolgens wordt onderzocht, wederom met collega's en lerenden, in hoeverre dit daadwerkelijk bijdraagt aan 'beter handelen'. Op het moment dat leraren in opleiding écht luisteren naar de perspectieven van anderen, ontstaat een proces van eigenaarschap. Het is een parallel proces met hoe wij als lerarenopleiders begeleiden: we gaan uit van eigen kennis en kunde, waarbij we de verdere ontwikkeling van onderzoekend vermogen faciliteren. Het gezamenlijke doel van ons als onderwijsprofesisonals (leraren in opleiding en lerarenopleiders) is: bijdragen aan goed onderwijs. Dat doen we door middel van: onszelf en de lerende als subject zien, de stem van de lerende is belangrijk. Middels storytelling worden jullie meegenomen in onze ervaringen.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Betekenisvol onderzoek
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.