Bijdrage van vakdidactische netwerken aan de kennisontwikkeling van docenten in opleiding

Bijdrage van vakdidactische netwerken aan de kennisontwikkeling van docenten in opleiding

Bijdrage van vakdidactische netwerken aan de kennisontwikkeling van docenten in opleiding

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)62Hanneke Tuithof, Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht, Nederland; Wouter Smets, Karel de Grote Hogeschool, België

Zaal 5di 13:35 - 14:35

Landelijke curriculaire doelen omzetten in concrete lessen blijkt voor docenten in opleiding best lastig te zijn. Ze zijn nog volop hun vakdidactische kennis aan het ontwikkelen en het curriculum is voor hen vaak een ver-van-mijn-bed-show. Nadat wij dat in onze praktijk als vakdidacticus/lerarenopleider dit bemerkten, besloten we nader te gaan onderzoeken hoe docenten in opleiding curriculaire doelen omzetten in lessen. In dit onderzoek werd de vakdidactische kennis van 11 docenten-in-opleiding geanalyseerd. Er werd onderzocht hoe deze studenten het curriculum in de praktijk proberen om te zetten wanneer ze lessen geschiedenis voorbereiden. Studenten met beperkte vakdidactische kennis slagen er nog niet in om bij het ontwerpen van lessen het curriculum te vertalen in doelgerichte lessen. Zij zijn nog voornamelijk gefocust op het beheersen van de leerinhoud, of op het maken van afwegingen tussen wat zijzelf of leerlingen waardevol en interessant vinden. In deze sessie vertellen we over de voorlopige onderzoeksresultaten. We willen aan de hand van citaten van docenten in opleiding met elkaar in gesprek over curriculumbekwaamheid ontwikkelen, het verloop van vakdidactische kennisontwikkeling en de rol die vakdidactische netwerken hierbij kunnen hebben.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
curriculumbekwaamheid, vakdidactische kennis, vakdidactische netwerken
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.