Brede Leergemeenschap: piketpaaltjes nodig of grenzen open?

Brede Leergemeenschap: piketpaaltjes nodig of grenzen open?

Brede Leergemeenschap: piketpaaltjes nodig of grenzen open?

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)138Gert van der Horst, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 5di 10:05 - 11:05

Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim zijn vanaf de start van hun opleiding lid van een heterogeen netwerk: de brede leergemeenschap. Deze heterogene leergemeenschap bestaat uit studenten van alle lerarenopleidingen. De leergemeenschap is verbonden aan een Opleidingsschool. We gaan uit van verschillen, is een belangrijk richtinggevend principe voor ons. Dat leidt in de praktijk tot behoorlijke verschillen tussen de leergemeenschappen, zowel wat werkwijze als wat inhouden betreft, voortkomend uit de verschillen tussen Opleidingsscholen. Bij de visitatie was er veel lof voor deze manier van werken, maar waren er ook vragen bij de gehanteerde bandbreedte. Graag gaan we in gesprek over onze manier van werken en deze bandbreedte, met als doel onze netwerken van Brede Leergemeenschappen verder te versterken en uit te bouwen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Brede leergemeenschap
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.