Brede Leergemeenschap: van instituut naar opleidingsschool

Brede Leergemeenschap: van instituut naar opleidingsschool

Brede Leergemeenschap: van instituut naar opleidingsschool

Ontmoeten: Presentatie + Q&A (30 min)220Doreen Hamer, PART2 & Hogeschool Windesheim, Nederland

Theaterzaalma 13:25 - 14:25

Dagopleidingsstudenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van Windesheim kennen twee leergemeenschappen: een vakspecifieke leergemeenschap en een brede leergemeenschap (BLG). De context van de opleidingsschool staat centraal voor het leren in de BLG, het heeft een beroepsvoorbereidend karakter, vakoverstijgende werkwijze en praktijkvraagstukken zijn leidend. Het leren in de BLG vond bij PART2 elke maandag in het eerste semester plaats op een van de partnerscholen. Twee groepen van 20 eerstejaarsstudenten werden begeleid door een team van docenten bestaande uit twee instituutsopleiders en twee schoolopleiders. Deze maandagen waren ontworpen om studenten ondersteuning te bieden op wat zij tegenkomen en tegen willen komen op de leerwerkplek. De studenten leerden hoe het is om eigenaarschap te hebben over hun leerproces doordat zij zelf een actieve rol hadden in het invullen van de activiteiten. Ze hebben nagedacht over hun leervragen, formuleerden leerdoelen, maakten kennis met de verschillende partnerscholen en de rijke contexten die daar geboden worden, werkten aan hun professionele vaardigheden en kregen de kans onderwijsprofessionals en leerlingen te observeren en te bevragen. De modules zijn ontworpen door een ontwikkelteam bestaande uit schoolopleiders van PART2 en instituutsopleiders van Windesheim, uitgaande van bestaande leeruitkomsten en beoordelingskaders, maar met veel ruimte voor vormgeving vanuit de visie van de opleidingsschool.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.