Bruggenbouwers & Grensverleggers

Bruggenbouwers & Grensverleggers

Bruggenbouwers & Grensverleggers

Ontmoeten: Netwerkcafé (30 min)6Anton Boonen, Hogeschool Utrecht, Nederland; Mirjan van der Ven, Hogeschool Utrecht, Nederland

Restaurantma 14:30 - 15:30

Om complexe maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is domeinoverstijgend samenwerken tussen professionals werkzaam in school, de wijk en in én rond het gezin een voorwaarde. Om toekomstige professionals beter uit te rusten om interprofessioneel samen te werken in het sociaalpedagogisch en educatieve domein is innovatie nodig van de huidige opleidings-en professionaliseringsinfrastructuur waarbinnen leraren, pedagogen en welzijnswerkers die actief zijn in de school, het gezin en de wijk (vanaf de start van de opleiding) interprofessioneel worden opgeleid en geprofessionaliseerd. Binnen het project ‘Bruggenbouwers & Grensverleggers’ willen we deze innovatieve opleidings-en professionaliseringsinfrastructuur creëren door het vormgeven van professionele leernetwerken waar opleiden, professionaliseren en praktijkgericht onderzoek samenkomen. Door het vormgeven van een netwerkcafë willen we met deelnemers:

Inzichtelijk maken op welke manier kennis en vaardigheden rondom interprofessioneel samenwerken ontwikkeld kunnen worden in de context van opleiden en professionaliseren

Overzicht krijgen in tools en materialen die beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden om interprofessioneel samen te werken.

Bewustwording creëren aangaande het belang van interprofessioneel samenwerken en domeinoverstijgend werken voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken

In kaart brengen op welke manier een domeinoverstijgend professioneel leernetwerk vormgegeven kan worden en welke innovatie daarvoor nodig is.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Professionele leernetwerken, School, Wijk & Gezin
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.