Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren in netwerken kunnen stimuleren of belemmeren

Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren in netwerken kunnen stimuleren of belemmeren

Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren in netwerken kunnen stimuleren of belemmeren

Creëren: Workshop (60 min)226Ina Cijvat, Hogeschool van Amsterdam, Nederland; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

Zaal 2ma 11:25 - 12:25

In deze workshop gaan opleiders in kleine groepen aan de slag met causale diagrammen waarin zichtbaar gemaakt is welke factoren de professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals kunnen ondersteunen of belemmeren. In verschillende diagrammen is inzichtelijk gemaakt welke dynamiek, samenhang en relaties er zijn tussen die verschillende factoren. Doordat deze processen in beeld zijn gebracht, is het mogelijk om gericht het gesprek daarover te gaan voeren, en met elkaar op zoek te gaan naar handelingsperspectief. Samen leren in netwerken kan daarin een belangrijke rol spelen, maar vraagt om een aantal voorwaarden, zowel van de professional als van de organisatie.

Deze causale diagrammen zijn ontwikkeld vanuit de context van leraren en scholen. De vraag is of ze ook in deze vorm bruikbaar zijn voor lerarenopleiders en hogescholen/universiteiten, en of ze als instrument gebruikt kunnen worden om met elkaar in gesprek te gaan over wat opleiders aan ondersteuning en toerusting nodig hebben om hun veranderende rol te kunnen vervullen en aan de daarmee samenhangende verwachtingen te kunnen voldoen.

In de workshop worden de causale diagrammen toegelicht, en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over welke mogelijkheden en handvatten zij zien om deze diagrammen in te zetten in hun eigen praktijk.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
duurzame professionele cultuur, samen leren/ontwikkelen
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.