Co-creatie als tool om tot een gemeenschappelijke taal op vlak van inclusie en diversiteit te komen

Co-creatie als tool om tot een gemeenschappelijke taal op vlak van inclusie en diversiteit te komen

Co-creatie als tool om tot een gemeenschappelijke taal op vlak van inclusie en diversiteit te komen

Creëren: Workshop (60 min)117Elke Emmers, UHasselt, België; Liesbet Saenen, UHasselt, België; Reinhilde Pulinx, UC Leuven-Limburg, België

Zaal 41di 13:35 - 14:35

Het streven naar kwaliteitsvol inclusief hoger onderwijs in een steeds meer diverse samenleving staat hoog op de agenda: het realiseren van diverse in-, door- en uitstroom; afstemming tussen de leeromgeving en de onderwijsbehoeften van alle studenten, en het kritisch evalueren van het curriculum. Docenten spelen hierin een cruciale rol, in de klas en in samenwerking met andere professionals zoals studentenbegeleiders, onthaal- en beleidsmedewerkers. Hoewel iedereen overtuigd is van het belang van kwaliteitsvol inclusief HO, beschikken we niet over een gemeenschappelijk taal om over inclusie te spreken: wat bedoelen we met inclusie en hoe verhoudt dit zich tot diversiteit? Wat is diversiteit in de enge en in de brede zin? In deze workshop zetten we eerste stappen richting een gedeeld kader. We gebruiken arts-based methodieken om concepten over inclusie en diversiteit scherp te stellen. Dit kan transformerende denkwijzen genereren en zinvolle veranderingen of conceptualiseringen van taal of informatie bevorderen. In de context van inclusief HO houdt dit in dat nieuwe concepten ter tafel worden gebracht via de methode ‘Predict Future Headlines’.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.