Collectief leren binnen opleidingsschool IJmond; leren van studenten, basisschoolteams en instituut

Collectief leren binnen opleidingsschool IJmond; leren van studenten, basisschoolteams en instituut

Collectief leren binnen opleidingsschool IJmond; leren van studenten, basisschoolteams en instituut

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)105Lisa Kramer, Opleidingsschool Ijmond, Nederland

Zaal 26ma 13:25 - 14:25

Een professionele leraar word je niet in vier jaar, daar werk je een leven lang aan. Opleidingsschool IJmond leidt op tot adaptieve professionals die collectief leren. Leren is een actief proces, waarin de lerende zich kennis toe-eigent en kennis construeert, deze toetst aan de praktijk en deelt met anderen.

Leraren binnen Opleidingsschool IJmond benutten drie bronnen voor hun leren op de werkplek: ervaring, collega-leraren (zowel studerende, beginnende als ervaren) en theorie. Lerende leraren werken actief aan de uitbreiding van hun expertise: zij gaan met een onderzoekende houding op zoek naar wat volgens de theorie werkt en toetsen dit in de praktijk. Via een systeem van gezamenlijke voorbereiding, feedforward en feedback leren (aanstaande) leraren hoe zij de ontwikkeling van hun leerlingen zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Zo breiden zij hun didactisch en pedagogisch handelingsrepertoire uit.

Binnen opleidingsschool IJmond wordt in heterogene teams geleerd. Niet alleen studenten leren, maar ook basisschoolleerkrachten en pabodocenten. In deze bijeenkomst geven we voorbeelden en zullen we met elkaar op zoek gaan naar nog meer mogelijkheden.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Collectief leren, Collegiale consultatie, Leerteams
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.