Compact organiseren geeft ruimte voor focus op inhoud.

Compact organiseren geeft ruimte voor focus op inhoud.

Compact organiseren geeft ruimte voor focus op inhoud.

Ontmoeten: Korte presentatie en gesprek a.d.h.v. reflectievragen (30 min)298Michiel Notten, STAIJ, Nederland; Bart Joosse, ASKO, Nederland; Anneke van der Linde, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

Zaal 24/25di 11:35 - 12:35

Pabo HvA en UPvA werken binnen Samen Opleiden in Amsterdam samen in twaalf Opleidingsscholen in de grootstedelijke context van Amsterdam. We werken als netwerk met een compacte overlegstructuur. Spil hierin zijn ‘Overleggen Samen Opleiden in Amsterdam’ waarin beleidsvoorbereidende en praktisch uitvoerende zaken aan de orde komen en waarin alle Opleidingsscholen zijn vertegenwoordigd. De compacte overlegstructuur geeft ons de ruimte om 'de inhoud' centraal te stellen.

Als middel om kwaliteit te borgen hebben we het model Samen Opleiden in Amsterdam ontwikkeld. Het model biedt een gemeenschappelijke taal en geeft het kader om de kwaliteit van het Samen Opleiden in ons partnerschap te borgen en te verantwoorden. Concrete voorbeelden van dialoog over kwaliteitsontwikkeling zijn onze interne peerreviews, op basis van dit model. In de afgelopen jaren hebben we hiervan de systematiek ontwikkeld en er zeven uitgevoerd. Deze peerreviews blijken een goede opmaat voor de landelijke peerreviews (Kwaliteitskader, 2021).

We gaan met de deelnemers in gesprek over kwaliteitsontwikkeling in hun eigen partnerschappen. Aan het begin van de ontmoeting lichten we kort onze compacte overlegstructuur toe die ons de gelegenheid biedt te focussen op de inhoud van kwaliteitsontwikkeling. Als concreet voorbeeld zoomen we vervolgens in op de opzet en uitvoering van onze interne peerreviews.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
kwaliteitsontwikkeling, peerreview
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.