De overgang van PO naar VO: een voortdurend gesprek met elkaar?

De overgang van PO naar VO: een voortdurend gesprek met elkaar?

De overgang van PO naar VO: een voortdurend gesprek met elkaar?

Creëren: Arenagesprek (30 min)261Rosalina Boer-Wirken, HZ University of Applied Sciences, Nederland

Zaal 15/16ma 13:25 - 14:25

Op iedere school is er aandacht om een doorlopende lijn in het onderwijsaanbod voor de leerlingen te borgen. Echter is de aanpak en de visie hierin heel divers. Binnen het lectoraat ‘ Excellence and innovation in education’ van de HZ wordt onderzocht welke beelden er rondgaan: hoe kijken de leerkrachten PO naar het VO en vice versa? En in hoeverre is dit van invloed op het wegzetten van de doorlopende leerlijn? Door middel van arenagesprekken worden de deelnemers van het onderzoek uitgedaagd om goed te luisteren naar elkaar. Dit willen we vanuit het lectoraat graag met u delen:

In deze workshop zullen er diverse thema’s rondom de overgang PO-VO worden uitgezet binnen een arenagesprek. Wij nodigen u uit om hieraan deel te nemen en te leren van elkaar!

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.