De rol en werkzaamheid van digitale technologie op en in onderwijsnetwerken

De rol en werkzaamheid van digitale technologie op en in onderwijsnetwerken

De rol en werkzaamheid van digitale technologie op en in onderwijsnetwerken

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)240Liam Bossant, Hogeschool VIVES, België; Stijn Coussement, Hogeschool VIVES, België

Zaal 5ma 13:25 - 14:25

In dit rondetafelgesprek nemen we de positie in dat technologie niet neutraal is (e.g. McLuhan, 1964; Foucault, 1988; Latour, 2005). De manier waarop we handelen binnen professionele netwerken verandert door de werkzaamheid van digitale technologie, en dat heeft implicaties voor de manier waarop we onderwijs opvatten en vormgeven (Decuypere, 2021). Door middel van een sociotechnische invalshoek kaderen we het belang om ons niet alleen te verhouden tot de werking van technologie (wat doet de technologie?), maar ook de werkzaamheid ervan (wat doet de technologie mij doen?). Bijvoorbeeld bij de keuze voor communicatiemiddelen kan er uit praktische overwegingen voor een “snel medium” zoals WhatsApp gekozen worden. Een mogelijk effect daarvan is dat er nooit lang wordt stilgestaan bij de inhoud van berichten terwijl dat net wel belangrijk geacht wordt. We gaan aan de hand van deze stellingname in gesprek om de mogelijke, concrete effecten of implicaties voor de praktijk te achterhalen. Op die manier tonen we hoe er in professionele onderwijsnetwerken betekenisvol met digitale technologie kan omgegaan worden.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.