De vakgroep als netwerk: een inspiratiegids voor een intensief traject met vakgroepen op school

De vakgroep als netwerk: een inspiratiegids voor een intensief traject met vakgroepen op school

De vakgroep als netwerk: een inspiratiegids voor een intensief traject met vakgroepen op school

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)110Tobias Frenssen, UC Leuven-Limburg, België; Johan Ardui, UC Leuven-Limburg, België

Zaal 15/16ma 14:30 - 15:30

Een vakgroep wordt in Vlaanderen opgevat als een groep van (vak)leerkrachten op een secundaire school. Haar diverse samenstelling en het wisselende takenpakket doen de activiteiten van de vakgroep vaak aanvoelen als een werking naast de kerntaak van een vakleraar. Maar hoeft dit altijd zo te zijn? Wij denken van niet! Wat als de vakgroep zichzelf definieert als een professioneel netwerk: een netwerk van vakleerkrachten die van elkaar kunnen leren en samen de liefde voor hun vak delen?

Binnen de lerarenopleiding van de Vlaamse Hogeschool UCLL liep een tweejarig onderzoeksproject waarbij lerarenopleiders met vakleerkrachten een vakgroep vormden en als professioneel netwerk een vakdidactisch traject doorliepen.

De presentatie stelt het traject en de resultaten van het onderzoeksproject voor. Insteek is de manier waarop de vakgroep een netwerk vormde en de liefde voor het vak als uitgangspunt nam. Wat maakte dat deze werking als uiterst vruchtbaar werd ervaren? Wat zijn voorwaarden om het traject op andere scholen te doen slagen? Op welke manier werd de vakgroep als een netwerk ervaren?

Centraal staat de inspiratiegids die naar aanleiding van het onderzoeksproject werd gepubliceerd. Deze inspiratiegids wordt ter beschikking gesteld van alle deelnemers. Lerarenopleiders en vakleerkrachten kunnen met deze inspiratiegids aan de slag met vakgroepen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Inspiratiegids
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.