De veranderende rol van de docent. Wat betekent dat eigenlijk voor jouw praktijk?

De veranderende rol van de docent. Wat betekent dat eigenlijk voor jouw praktijk?

De veranderende rol van de docent. Wat betekent dat eigenlijk voor jouw praktijk?

Creëren: Workshop (60 min)79Barbara Roosken, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 12ma 14:30 - 15:30

Als lerarenopleider en als leraar sta je met hart en ziel voor de klas. De rollen en taken van leraren in toekomstgericht onderwijs zien er anders uit, denk aan didactisch coachen, ontwerpen en teamspeler zijn. In deze workshop bespreken we wat dit betekent voor jouw professionele identiteit. Welke condities moeten wij als lerarenopleiders creëren waarbinnen studenten de regie kunnen nemen over hun eigen leertraject? Hoe leren je studenten in de beroepspraktijk in samenspraak met de werkplek begeleiders en de lerarenopleiding? We vertrekken vanuit het kennis lab de veranderende rollen van docenten van Sprong Voorwaarts en gaan dan via de methodiek think pair share kennis en ervaringen uitwisselen met elkaar.

De focus zal zijn op de volgende vragen: Wat hebben leraren(opleiders) nodig om veranderende rollen in de praktijk te brengen? Wat is een passende didaktiek voor eigentijds opleiden waarin leerlingen en studenten in hun autonomie worden ondersteund? Voor veranderingen dien je ook draagvlak te creëren binnen je opleiding. Hoe doe je dat? Als je studenten meer verantwoordelijkheden geeft waar loop je dan tegen aan?

In deze workshop gaan we onderzoeken met elkaar welke opleidingsdidactische ontwerpprincipes het eigentijds leren kunnen ondersteunen.

Kom jouw ideeën en praktijkervaringen delen met ons!

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Gepersonaliseerd leren, Veranderende rollen, Wendbaar zijn
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.