De werkplaats: praktisch gereedschap voor docentprofessionalisering

De werkplaats: praktisch gereedschap voor docentprofessionalisering

De werkplaats: praktisch gereedschap voor docentprofessionalisering

Ontmoeten: Discussie n.a.v. praktijkvoorbeeld (60 min)265Karin Messelink, Landstede, Nederland; Jenny Terpstra-Tromp, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 5ma 14:30 - 15:30

Sinds 2019 worden er binnen de Landstede Groep in Zwolle werkplaatsen georganiseerd. Een werkplaats is een plek voor mbo-docenten waar opleiden en professionaliseren samenkomen. Het is een eigentijdse vorm van een professionele leergemeenschap, gekenmerkt door vraaggericht werken, waar ruimte is voor reflectieve dialoog en kennisdeling. Binnen een werkplaats gaat een groep docenten in een of meerdere bijeenkomsten in dialoog over een onderwerp waar zij gezamenlijk een vraag over hebben en zich in willen verdiepen.

Er is veel onderzoek gedaan naar kenmerken van effectieve docentprofessionalisering en specifiek naar kenmerken van professionele leergemeenschappen (Van den Boom e.a. 2021). Deze zijn meegenomen bij de vormgeving en uitvoering van de werkplaatsen.

Vier bouwstenen voor de werkplaats zijn leidend geweest voor de vormgeving en uitvoering in de praktijk. De leervraag staat centraal (1), de dialoog neemt een centrale positie in (2), Samen Opleiden speelt een belangrijke rol (3) en de inhoudelijke focus van de activiteiten binnen de werkplaats wordt geborgd door het benutten van een expert (4).

De eerste ervaringen laten zien dat het een passende vorm is voor docentprofessionalisering binnen de school. De bouwstenen zijn hierbij consequent leidend geweest in de vormgeving en uitvoering van de werkplaats.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.