Dialoog over ontwikkelen van vakoverstijgende- versus vakspecifieke didactiek van MenM-vakken.

Dialoog over ontwikkelen van vakoverstijgende- versus vakspecifieke didactiek van MenM-vakken.

Dialoog over ontwikkelen van vakoverstijgende- versus vakspecifieke didactiek van MenM-vakken.

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)227Hans Palings, Fontys Hogeschool, Nederland; Koen Hoondert, Universiteit Utrecht, Nederland; Dorien Doornebos-Klarenbeek, Fontys Hogeschool, Nederland; Hanneke Tuithof, Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht, Nederland; Jefta Bego, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 5di 13:35 - 14:35

De mens- en maatschappijvakken (PO en VO) omvatten meerdere vakken: aardrijkskunde, (algemene) economie, filosofie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer. Voor elk M&M-vak is vakspecifieke vakdidactiek ontwikkeld. Inzichten hierover worden door lopend onderzoek verdiept.

Deze vakdidactische inzichten worden gebruikt bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het vakspecifieke onderwijs. De laatste jaren zien we dat docenten, opleiders en studenten deze inzichten gebruiken om vakoverstijgend M&M-onderwijs vorm te geven. Dit roept de vraag op of vakspecifieke inzichten voldoende handvatten bieden voor M&M-onderwijs waarbij in enige mate sprake is van vakoverstijgend (samen)werken.

Uit onderzoek van het lectoraat ‘Didactiek van de gammavakken’ (Fontys Hogeschool) en ‘Curriculumvraagstukken van het Funderend Onderwijs’ (Hogeschool Utrecht) blijkt dat docenten en studenten zoeken naar hoe zij vakoverstijgend (samen)werken vorm kunnen geven in de onderwijspraktijk. Ook bij docenten in het Netwerk M&M en de auteursgroep Handboek M&M-didactiek voor het VO bestaat behoefte aan meer vakoverstijgende handvatten.

Als lerarenopleiders hebben we naast het opleiden van studenten ook een taak in de voortgezette professionalisering van docenten. In het rondetafelgesprek gaan we dieper in op de vraag of, en welke verschillen we zien tussen vakspecifieke didactiek en vakoverstijgende didactiek van M&M-vakken. Is er aanvullende didactische ontwikkeling nodig en zo ja, welke dan?

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.