Didactisch redeneren in het perspectief van Duurzaam Leren en Onderwijzen.

Didactisch redeneren in het perspectief van Duurzaam Leren en Onderwijzen.

Didactisch redeneren in het perspectief van Duurzaam Leren en Onderwijzen.

Creëren: Workshop (60 min)94Erik Meij, Hogeschool Windesheim, Nederland; Anneke Smits, Hogeschool Windesheim, Nederland; Heleen Vellekoop, Hogeschool Windesheim, Nederland; Bruno Oldeboom, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 41ma 11:25 - 12:25

In deze workshop komen twee samenhangende vragen aan de orde. In de eerste plaats is er aandacht voor de vraag wat lerarenopleiders kunnen doen om het vermogen tot didactisch redeneren van aanstaande leraren te vergroten. Ten tweede is er aandacht voor de vraag wat lerarenopleiders kunnen doen om het leerproces van studenten zo te beïnvloeden dat het kan leiden tot duurzame docentcompetentie.

Deze vragen komen voort uit ervaringen van school- en instituutsopleiders. Studenten blijken moeite te hebben om in te spelen op het leerproces dat leerlingen doormaken. Een mogelijke oorzaak is dat studenten niet goed didactisch redeneren. Opleiders geven aan dat studenten het lastig vinden om betekenisvolle ervaringen op de werkplek te verbinden met meer abstracte theorie die zij op het instituut aangeboden krijgen. Daardoor raakt het leerproces van aanstaande leraren gefragmenteerd en is het leerproces niet duurzaam.

Om studenten te stimuleren meer didactisch te redeneren wordt er binnen een opleidingsschool in onderlinge samenwerking tussen schoolopleiders en instituutsopleiders een tool ontwikkeld. Dat is een kaartspel waarmee studenten elkaar verdiepende vragen stellen en zo worden uitgenodigd om didactische overwegingen met elkaar te delen. In de workshop zullen we ervaringen opdoen met het kaartspel en er samen over in gesprek gaan.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Leren van aanstaande leraren, Samen opleiden
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.