Digitale tool voor het begeleiden van netwerkleren op de pabo

Digitale tool voor het begeleiden van netwerkleren op de pabo

Digitale tool voor het begeleiden van netwerkleren op de pabo

Creëren: Workshop (60 min)302Rina Mentink, Marnix Academie, Nederland; Marieke Stienstra, Marnix Academie, Nederland; Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit, Nederland; Jolanda de Putter, Marnix Academie, Nederland

Zaal 4ma 13:25 - 14:25

Het recent afgeronde NRO project ‘studentenwelzijn door betrokkenheid en netwerkleren in het pabocurriculum’ richtte zich op het onderzoeken van bevorderende en belemmerende factoren bij het netwerkleren van studenten. Het onderzoek vond plaats op vier pabo’s, waar netwerken vanuit verschillende sociale configuraties onderdeel uitmaakte van het curriculum. Een belangrijk aspect van het leren van studenten in netwerken is dat zij zich leren voorbereiden op het werken in multidisciplinaire netwerken zoals veelal plaatsvindt in het onderwijs. Op deze wijze oefenen ze gericht met de benodigde netwerkvaardigheden voor het lerarenberoep. Daarnaast draagt het deelnemen aan netwerken eraan bij dat studenten zich meer verbonden blijven voelen met hun opleiding en hun ‘peers’. Het project bestond uit drie deelstudies: (1) reviewstudie, (2) motivatiestudie, (3) motivatiestudie tijdens COVID-19. Vanuit de drie deelstudies zijn ontwerpprincipes herleid om het leren van studenten in netwerken te faciliteren en te optimaliseren. Om deze resultaten voor pabo-opleiders toegankelijk te maken, zodat zij de ontwerpprincipes direct kunnen toepassen, ontwikkelen we een digitale tool met onder andere praktijksuggesties. Hiervoor is een concretiseringsslag nodig. Tijdens de workshop maken we hierin een eerste stap door de ontwerpprincipes te bespreken met de deelnemers en aansluitend in een workshop behoeften te peilen en verder te concretiseren.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.