Discrepanties in perspectief. Het voeren van een constructieve dialoog in een lerend netwerk.

Discrepanties in perspectief. Het voeren van een constructieve dialoog in een lerend netwerk.

Discrepanties in perspectief. Het voeren van een constructieve dialoog in een lerend netwerk.

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)205Arda Oosterhoff, NHL Stenden, Nederland

Zaal 4ma 14:30 - 15:30

Pabo-studenten ervaren regelmatig pedagogisch-didactische discrepanties tussen wat ze op de opleiding leren en wat het werkveld van hen vraagt. Dit leidt tot frustraties en is een potentiële reden voor uitval. Ook zittende leraren ervaren discrepanties tussen hun pedagogisch-didactische visie en hoe ze (moeten) werken. In een lopend Comenius-project op NHLStenden Hogeschool bezien we ervaren discrepanties als potentieel leerzame ervaringen voor studenten. Het idee is om deze studenten zo op te leiden dat zij de pedagogisch-didactische discrepanties die zij tegenkomen zichtbaar, bespreekbaar en bruikbaar leren maken voor de ontwikkeling van hun professionele identiteit (PI).

Tussen het ervaren van discrepanties en de ontwikkeling van de PI bestaan nauwe relaties. Enerzijds helpt een sterke PI om met discrepanties in de beroepspraktijk om te gaan. Anderzijds draagt het ervaren van discrepanties bij aan de ontwikkeling van een PI. Omgaan met discrepanties vraagt een gezamenlijke reflectieve en constructieve dialoog door student, opleider en werkveld, in een lerend netwerk. Zo’n dialoog ontwikkelt zich niet vanzelf. Vaak ontstaat er spanning tussen ‘oude’ overtuigingen en ‘nieuwe’ ideeën. In die spanning liggen kansen voor leren. Een belangrijke vraag is: Hoe kan je die kansen herkennen, creëren en benutten. In de inspiratiesessie delen we onze (voorlopige) antwoorden op deze vraag.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Constructieve dialoog, Pedagogisch-didactische discrepanties
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.