Duaal Leren in de educatieve masteropleidingen: Vakgroepen als professionele leergemeenschappen

Duaal Leren in de educatieve masteropleidingen: Vakgroepen als professionele leergemeenschappen

Duaal Leren in de educatieve masteropleidingen: Vakgroepen als professionele leergemeenschappen

Ontmoeten: Poster pitch (10 min)12Jasja Valckx, Universiteit Gent, België; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent, België

Restaurantdi 11:35 - 12:35

Het is voor academisch geschoolden niet altijd gemakkelijk om de stap naar de praktijk op de werkvloer te maken. Ook lerarenopleidingen wereldwijd slagen er nog onvoldoende in om studenten lerarenopleiding voor te bereiden op complexe leraarcompetenties (vb. de leraar als innovator/onderzoeker) (EVALO, 2012). Daar komt bij dat Vlaanderen meer dan ooit nood heeft aan voldoende en competent opgeleide professionals. Deze uitdagingen vormen de motivatie om een nieuw opleidingstraject rond de principes van werkplekleren uit te werken binnen de verkorte educatieve masteropleidingen (EDUMA) van de Universiteit Gent (UGent). In het traject Duaal Leren ontwikkelen studenten lerarenopleiding alle nodige pedagogische en didactische vaardigheden om les te geven via een onderdompeling in een vakgroep secundair onderwijs. Duaal Leren zorgt ervoor dat ze alle facetten van het lerarenberoep leren kennen en vormt een alternatief voor wie graag leert met beide voeten in de praktijk. Studenten lerarenopleiding groeien gradueel van begeleid naar zelfstandig lesgeven en functioneren in een school: eerst gaan ze leraren observeren, daarna doen ze een eerste leservaring op via teamteaching, vervolgen doen ze een reguliere stage aanwezigheid van een vakmentor en hun traject eindigt met het zelfstandig voor de klas staan.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Educatieve masteropleidingen, Werkplekleren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.