Een conversational framework als handvat voor curriculum alignment

Een conversational framework als handvat voor curriculum alignment

Een conversational framework als handvat voor curriculum alignment

Creëren: Workshop (60 min)203Jael de Jong, Hogeschool Windesheim, Nederland; Aziza Mayo, NIVOZ, Nederland; Nynke Verdoner, Hogeschool Leiden, Nederland; Peter van Olst, Driestar Educatief, Nederland; Leone de Voogd, NIVOZ, Nederland; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam, Nederland; Ina Cijvat, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

Zaal 41ma 14:30 - 15:30

In deze workshop gaan opleiders in kleine groepen aan de slag met een conversational framework dat ‘conversational communities’ van opleiders ondersteunt bij het ontwerpen van een curriculum waarin sprake is van alignment tussen intentie, ontwerp en handelingspraktijk. Het conversational framework is ontwikkeld binnen het project Whole Teacher Development for Whole Child Development waarin NIVOZ, de HvA, Hogeschool Leiden, Driestar Educatief en Windesheim samenwerken (zie www.wholechilddevelopment.nl). Centraal staat een lemniscaat waarin intentie, ontwerp en handelingspraktijk met elkaar verbonden zijn. Daarbij wordt het ontwerpen van nieuw onderwijs gezien als een interactief leerproces waarbij ervaringen in de praktijk van het handelen leiden tot nieuwe inzichten t.a.v. beoogde intenties en gemaakte ontwerpkeuzes.

Daarmee wordt onderwijsontwikkeling een dialogisch proces, in lijn is het uitgangspunt dat onderwijs zelf ook een dialogisch proces is tussen leraar en leerling.

In de workshop wordt het conversational framework toegelicht en geïllustreerd a.d.h.v. een concreet voorbeeld. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met het framework. Centrale vraag daarbij is hoe opleiders de intenties t.a.v. ‘agency van studenten’ vertaald hebben naar het ontwerp van hun onderwijs, hoe dat vervolgens vorm krijgt in de handelingspraktijk en hoe ervaringen in die praktijk weer voeding geven aan de beoogde intenties en ontwerpkeuzes.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Agency, Dialoog
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.